Welcome to Guri City, the Beautiful Green City in the Waterfront.

Tổ chức hỗ trợ

 > Gia đình đa văn hóa  > Tổ chức hỗ trợ

Di sản văn hóa vật thể

주민등록증 신규 발급
Các tổ chức Địa chỉ Số liên lạc Dự án chính Khác
Gia đình đa văn hóa ở Guri-si Trung tâm hỗ trợ Inchangdong 527-45 031-556-4139
  • Chương trình học tiếng Hàn quốc
  • Dịch vụ thăm viếng
  • Dạy tiếng cho trẻ em Hỗ trợ phát triển
  • Nuôi con Chia sẻ thông tin
  • Dịch vụ phiên dich(tiếng Việt nam)
Được thông qua bởi Bộ Gia đình và Bình đẳng giới
Trung tâm hỗ trợ lao động nhập cư theo đạo Thiên chúa Gyomundong 224-41 031-566-1142
  • Chương trình dạy tiếng Hàn quốc
  • Trung tâm vì trẻ em
  • (thiên đường cho trẻ)
 
Sở phúc lợi xã hội Guri Topyungdong 984 031-566-8100
  • Quán cà phê đa văn hóa (Town Business)
  • Nhóm tự lực