Welcome to Guri City, the Beautiful Green City in the Waterfront.

Thông tin hộ chiếu

 > Cuộc sống ở Guri  > Thông tin hộ chiếu

Thông tin hộ chiếu

Thời gian cấp hộ chiếu : 4 ngày làm việc

Bạn cần tự mình đến đăng ký và phải lấy dấu vân tay. (trừ trường hợp dưới 18 tuổi)

Giấy tờ cần có

 • Một đơn xin hộ chiếu (mẫu lấy ở văn phòng hộ chiếu)
 • 1 ảnh hộ chiếu
 • giấy tờ cá nhân (thẻ căn cước, bằng lái xe còn hiệu lực, thẻ nhân viên, chứng minh thư)
 • → phải sử dụng các loại giấy tờ, căn cước cá nhân còn giá trị
 • Đóng phí
 • Các giấy tờ liên quan đến nghĩa vụ quân sự (chỉ của người viết đơn)
 • → với những ai dưới 18 tuổi phải đăng ký với bố/mẹ và phải biết nơi gia đình đăng ký. (Địa chỉ đăng ký gia đình cần được kiểm tra thông qua chứng thực thông tin cơ bản và được cấp tại Văn phòng Ilsandong-gu và Trung tâm dịch vụ cộng đồng.

Bạn nên ghi lại những danh mục dưới đây

 • Tiêu chuản nơi đăng ký, số điện thoại trong nước khẩn cấp
 • Tên người đăng ký hộ chiếu (theo chữ viết La tinh của tiếng Hàn quốc)
 • → Với những ai đăng ký làm mới, cần dùng tên Hàn quốc theo chữ viết La tinh.
 • Người viết đơn đăng ký hộ chiếu một chiều phải chắc chắn rằng bạn có thể vào nước bằng hộ chiếu một chiều.