Welcome to Guri City, the Beautiful Green City in the Waterfront.

Dịch vụ y tế

 > Cuộc sống ở Guri  > Dịch vụ y tế

bảo hiểm y tế

Medical Insurance
Bảo hiểm y tế. Thông tin về bảo hiểm y tế quốc gia rất hữu ích trong thời gian sinh sống ở Hàn quốc. Du khách khi sống ở Hàn quốc được hưởng chất lượng chăm sóc của bảo hiểm y tế tương tự như đối với người Hàn quốc được nhận từ chính phủ nếu họ trả tiền hóa đơn thanh toán bảo hiểm hàng tháng.

Thông tin về lợi ích của bảo hiểm y tế nhà nước dành cho người nước ngoài

Bảo hiểm y tế nhà nước là gì?

Công ty bảo hiểm y tế nhà nước (NHIC) là công ty bảo hiểm công duy nhất trực thuộc Bộ Y tế và phúc lợi xã hội. Hợp đồng bảo hiểm y tế nhà nước (NHI) có hai dạng, tùy theo người tham gia là người làm thuê hay làm chủ. Lợi ích của NHI dành cho người tham gia dựa trên nguồn vốn tích lũy từ thanh toán hóa đơn bảo hiểm của nhà thầu. Hệ thống này hoạt động nhằm giảm bớt gánh nặng chi phí y tế cho khách hàng và đảm bảo chất lượng cho các dịch vụ y tế.

Các yêu cầu đăng ký bảo hiểm

Nếu một người nước ngoài đăng ký tại Cục Di trú Hàn quốc và thỏa mãn các điều kiện sau, người đó có thể đăng ký NHI ở NHIC

  • Người làm thuê hay người chủ của một doanh nghiệp, có bảo hiểm lao động
  • một cá nhân không có bảo hiểm của người làm thuê hay bảo hiểm của người chủ, nhưng có một trong các loại visa sauF-2, F-4, D-1~9, E-1~5, E-7~8, F-1 (Có vợ/chồng và con là công dân Hàn quốc) và vợ/chồng và con là người nước ngoài ở độ tuổi dưới 20.

Các yêu cầu đăng ký bảo hiểm

  • Người làm thuê là người nước ngoài có bảo hiểm lao động phải đề trình một đơn đăng ký và các tài liệu khác cho người chủ bởi vì người chủ phải trình tất cả các giấy tờ đó lên NHIC. Thanh toán bảo hiểm được tính từ ngày đầu tiên đi làm.
  • Người nước ngoài có bảo hiểm của người làm chủ phải đệ trình đơn đăng ký, thẻ đăng ký người nước ngoài và hộ chiếu cho NHIC. Thanh toán bảo hiểm được tính từ ngày đầu tiên đăng ký thường trú tại Cục Di trú Hàn quốc

Thanh toán bảo hiểm

  • Với người lao động nước ngoài có bảo hiểm lao động, thanh toán được tính bằng tỉ lệ bảo hiểm hàng tháng được trả. 50% được trả cho người lao động (khấu trừ hàng tháng). Thanh toán bảo hiểm được tính từ ngày đầu tiên đi làm.
  • Đối với người chủ là người nước ngoài, thanh toán bảo hiểm được tính bằng tỉ lệ bảo hiểm trên thu nhập hàng tháng. Đối với người nước ngoài thất nghiệp sẽ tính theo mức thanh toán bảo hiểm trung bình hàng tháng của năm trước đó. Thanh toán bảo hiểm được tính từ ngày đầu tiên đăng ký thường trú tại Cục di trú Hàn quốc
  • Đối với sinh viên nước ngoài, thanh toán bảo hiểm được giảm 30% và thanh toán theo 3 tháng một lầ. Nhưng với cá nhân ở mức F-1 hay F-2, thanh toán bảo hiểm được tính hàng tháng như công dân Hàn quốc.

Lợi ích của bảo hiểm

Người nước ngoài được hưởng lợi ích từ bảo hiểm tương tự như công dân Hàn quốc. bất kể người đó là người nước ngoài hay công dân Hàn quốc, việc cùng thanh toán được tiến hành tại cơ sở y tế do chính người bệnh và tương tự như mức thu bảo hiểm của người bệnh.
amount charged to patient:

  • Thăm khám ở cơ sở y tế hoặc bệnh viện: được thanh toán bảo hiểm 20 đến 50% trong tổng chi phí y tế của NHI
  • Mua thuốc kê theo đơn: được thanh toán bảo hiểm 30% trong tổng chi phí y tế của NHI

Công ty y tế nhà nước (http://www.nhic.or.kr)