Welcome to Guri City, the Beautiful Green City in the Waterfront.

Lễ hội hoa sao nhái của Guri

 > Văn hóa/Tour du lịch  > Lễ hội  > Lễ hội hoa sao nhái của Guri
Guri Cosmos Festival Guri Cosmos Festival

Lễ hội hoa sao nhái của Guri

Lễ hội hoa sao nhái của Guri mang tinh thần, nghệ thuật của Goguryeo

IN September of each year, the Guri Cosmos Festival is held in the beautiful Hangang River with the cosmos fully blossomed. With the swaying cosmos fully blossomed along the riverside, people make take idle walk or ride the bicycle to enjoy the refreshing river wind. Guri Hangang River Citizen’s Park built up with bicycle road, shallow streams, hiking path, grass square and others is an ideal place for having picnic. The festival is held for two days with approximately 200,000 visitors in a year that it has taken the place for local festival near Seoul.

Nơi tổ chức : Công viên sông Hangang của Guri

Thời gian tổ chức: Giữa tháng 9 hằng năm

Phương tiện đi đến lễ hội :

 • Bằng xe buýt :
  • Bến xe Cheongryang-ri (3, 5-1, 165, và số 2227) -> xuống ở giao lộ Gyomun -> xuống ở giao lộ -> bắt xe buýt đi đến lễ hội (xe số. 6)
  • Bến xe Gangbyeon (1-1, 1-5, 9-1, và xe số 15) -> làng Baekgyo -> đi bộ khoảng 20 minutes
  • Xuống bến xe Guri Station -> bắt xe buýt đi đến lễ hội (xe số. 6, 2 hoặc 2-1)
 • Bằng xe hơi :
  • C Cheongryang-ri -> Giao lộ Gyomun -> Giao lộ 3 chiều Archiwool -> rẽ trái vào giao lộ 3 chiều Gangbuk? Đi theo hướng Deokso và Yangpyeong (sông Hangang cách 1km ở bên phải)
  • Bến Gangbyeon -> Walker Hill Hotel -> rẽ trái vào giao lộ 3 chiều Gangbuk ? ? Đi theo hướng Deokso và Yangpyeong (sông Hangang cách 1km ở bên phải)
  • Đường cao tốc Jungbu -> đường cao tốc Topyeong -> Topyeong IC -> hướng đi Seoul (Sông Hangang ở bên trái khoảng 3 km)