Welcome to Guri City, the Beautiful Green City in the Waterfront.

Lễ hội văn hóa Donggureung

 > Văn hóa/Tour du lịch  > Lễ hội  > Lễ hội văn hóa Donggureung
Donggureung Culture Festival

Lễ hội văn hóa Donggureung

Thành phố Guri tổ chức Lễ hội Văn hóa Geonwon vào tháng năm ~ Tháng Sáu . Donggureung là những ngôi mộ lớn nhất cho các vị vua với 9 vị vua của triều đại Joseon bao gồm cả vua Taejo Yi Sung - gye và 17 người khác. Tên của vua Taejo Yi Sunggye là Geonwonreung với ' Geonwon ' và Liên hoan Văn hóa Geonwon là sự tưởng nhớ của Gyeongwonreung vào 27/6 . Theo như nghi lễ quốc gia tại khu mộ, khi một hoàng đế mới lên trị vì ở Joseon, nhà vua đó phải thực hiện nghi lễ tại mộ của vị vua và hoàng hậu trước đó. Nghi lễ tại khu mộ không chỉ quan trọng đối với quốc gia mà đối với người thực hiện nó trog suốt 500 năm của triều đại Joseo. Trong mối quan hệ này, thành phố đã thu thập nhiều bằng chứng cổ xưa để tái hiện lại những cỗ xe hoàng gia và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa khác như hội nghị hàn lâm về Donggureung, thi viết luận, tiến hành các buổi lễ trên núi và nhiều hoạt động khác. (Diễu hành rước xe hoàng gia và hội nghị hàn lâm được tổ chức hai năm một lần)